Spitali Jo-publik Amavita është i specializuar në diagnostikimin, kirurgjinë dhe trajtimin e tumoreve me specialistët më të mirë të fushës me në krye Prof. Dok. Agim KARAJ.


SHËRBIME MJEKËSORE:Dr. Gabriel Stratis

Spitali AMAVITA ofron operacione të kirurgjisë plastike me metoda bashkëkohore të kyera nga kirurgu plasticien më i mirë në Athinë Dr. Gabriel Stratis dhe ekipi i tij.
 • Face Lift
 • Eyelid Surgery
 • Rhinoplasty
 • Breast Reduction-Breast Lift
 • Buttock Lift (New Method)
 • Otoplasty
 • Breast Augmentation
 • Botox
 • Rhinoplsty Revision
 • Gynekomastia
 • Abdominoplasty
 • Upper LimboLift
 • Lower Limbs Lift
 • Liposuction
Për më tepër informacion për doktor Gabriel Stratis klikoni në adresën web: www.sgabriel.gr